Tillfälligt ökade vattenflöden i Hyltebruk

07.06.2017 09.00 | pressrelease

Den 9 juni planerar energiföretaget Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Hyltebruk. Provtappningen kommer påverka vattenflödet under dagen och allmänheten uppmanas till försiktighet.

Vattenflödet i Nissan nedströms Hyltebruk kommer periodvis att öka under dagen den 9 juni. Därför uppmanar Statkraft allmänheten att vara försiktig när man vistas vid eller på Nissan nära reglerdammen i Hyltebruk och kraftstationen i Nissaström. I samhället Hyltebruk kan vattenytan höjas tillfälligt på grund av ökat vattenflöde.

Provtappningen är ett led i Statkrafts dammsäkerhetsarbete och pågår ungefär mellan 9.30-16.00 den aktuella dagen.

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef, Statkraft i Sverige, 070-5213116.
Martin Hansson, dammtekniskt sakkunnig, Statkraft i Sverige, 076-771 76 05.