Framtiden är elektrisk – nya möjligheter när samhället nyelektrifieras

Den 6 april 2017 välkomnar vi dig till Statkrafts vårseminarium om den nyelektriska revolutionen. Framtiden erbjuder stora möjligheter när behovet av el ökar, såväl för energibranschen som samhället i stort. Men är vi rätt rustade för att tillvarata dem?

Tillsammans med spännande gäster på scen går vi på djupet och benar ut hur elektrisk framtiden egentligen är.

Jonas Larsson, miljöchef på SSAB ger en inblick i det unika projektet för koldioxidfri stålproduktion. Ulrika Hagelin, affärsutvecklare för eMobility på Siemens, siar om elektrifieringen av trafik- och transportsektorn. Carl-Erik Lagercrantz, ordförande i Northvolt, berättar om visionen att göra Sverige till nav för Europas batteritillverkning, och Mikael Aamisepp, Investment Promotion Director på Big Green Data, avslöjar hur stort det internationella intresset är för Sverige som marknad för etableringar av data- och serverhallar.

Kjetil Lund är direktör för klimat och myndighetskontakter på Statkraft i Norge. Med lång erfarenhet av klimatarbete, inte minst i sin roll som rådgivare till Jens Stoltenberg under hans tid som FN:s sändebud i klimatfrågor, ger Lund sin bild av Statkrafts och energibranschens roll i nyelektrifieringen av samhället.

Möt också generaldirektör Mikael Odenberg som snart lämnar rodret på Svenska Kraftnät. I vår "heta stol" tar vi reda på hur han ser på sin tid på myndigheten och på energibranschens vägval för framtiden.

Seminariet leds av Mia Odabas – en erfaren samtalsledare med stor kunskap om energibranschens utmaningar.

  • OSA:Senast den 2 april till johanna.jung@reformklubben.com
  • Datum 6 april 2017
  • Tid 15.30-17.00. Mingel med mat och dryck efter seminariet.
  • Plats: Stockholm, Hitechbuilding, Sveavägen 9, 2 trappor.