Pressmeddelanden 2017

 • Statkraft medverkar i ålprojekt – vattenföringen kan variera nedströms Laholms kraftverk

  03.07.2017 10.07 pressrelease

  Statkraft deltar i ål-projektet FORMAS med målet att öka ålyngels överlevnad. Årets ålförsök vid Laholms kraftstation är nu i full gång. Det här kan märkas exempelvis för dem som fiskar nedströms i Lagan. Testerna pågår till och med fredagen den 7 juli.

 • Vattenkraftsbolag vill satsa 10 miljarder på bättre vattenmiljö

  30.06.2017 07.30 pressrelease

  Nio vattenkraftsföretag som står för 97 procent av Sveriges vattenkraftproduktion tar ett gemensamt frivilligt initiativ och vill satsa 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö. Vattenkraftens Miljöfond är tänkt att finansiera miljöåtgärder för att Sverige ska leva upp till EU-rätten.

 • Tillfälligt ökade vattenflöden i Hyltebruk

  07.06.2017 09.00 pressrelease

  Den 9 juni planerar energiföretaget Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Hyltebruk. Provtappningen kommer påverka vattenflödet under dagen och allmänheten uppmanas till försiktighet.

 • SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

  06.04.2017 12.00 pressrelease

  Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.

 • Framtiden är elektrisk – nya möjligheter när samhället nyelektrifieras

  Den 6 april 2017 välkomnar vi dig till Statkrafts vårseminarium om den nyelektriska revolutionen. Framtiden erbjuder stora möjligheter när behovet av el ökar, såväl för energibranschen som samhället i stort. Men är vi rätt rustade för att tillvarata dem?