Statkraft utökar den biobränslebaserade produktionen i Kungsbacka

08.11.2016 14.42 | pressrelease

Production building in Kungsbacka.

Kungsbacka

(Kungsbacka, 2 december 2013) En ny biobränslepanna håller på att installeras vid fjärrvärmeverket Hammargård i Kungsbacka, vilket bidrar till att oljan kan bytas ut mot förnyelsebart biobränsle. Det innebär att Statkraft kommer att producera 100 procent förnyelsebar fjärrvärme till kunderna i Kungsbacka från årsskiftet.

Statkraft Värme AB investerar cirka 82 miljoner kronor för att utöka den biobränslebaserade fjärrvärmeproduktionen i Kungsbacka. Investeringen omfattar ytterligare en hetvattenpanna för biobränsle på 12 MW, med tillhörande rökgaskondensering på 3 MW vid Hammargårds värmeverk. 
- I och med investeringen uppnås konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser även i framtiden. Dessutom får vi nu en utökad och hållbar produktion med hög driftsäkerhet och hög förnybarandel, något som är en förutsättning för att kunna möta expansionen av fjärrvärme i Kungsbacka på ett bra sätt, säger Nicklas Kilstam, affärsområdeschef, Statkraft.
- Dessutom kommer den nya anläggningen att ge förbättrad miljöprestanda och därmed minskade utsläpp till miljön, säger Lars Lindskog, projektledare, Statkraft.
Den nya pannan installeras i ett nytt pannhus intill det befintliga värmeverket och beräknas stå färdig vid årsskiftet.