Pressmeddelanden 2013

 • Statkraft utökar den biobränslebaserade produktionen i Kungsbacka

  08.11.2016 14.42 pressrelease

  (Kungsbacka, 2 december 2013) En ny biobränslepanna håller på att installeras vid fjärrvärmeverket Hammargård i Kungsbacka, vilket bidrar till att oljan kan bytas ut mot förnyelsebart biobränsle. Det innebär att Statkraft kommer att producera 100 procent förnyelsebar fjärrvärme till kunderna i Kungsbacka från årsskiftet.

  Fjärrvärme
 • Vindpark Stamåsen tas i drift - första delen i Norrlands största vindkraftsprojekt

  26.09.2013 08.00 pressrelease

  Idag invigs vindparken Stamåsen som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består av 26 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 200 GWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för 39 000 villor eller 96 000 lägenheter.

  Vindkraft