Värmeverket i Trosa moderniserat för 60 miljoner

07.06.2012 08.00 | pressrelease

Black car in front of heating plant in Trosa

Trosa och Vagnhärad

(Trosa, 7 juni 2012) Statkraft Värme AB har investerat cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av fjärrvärmeverket i Trosa. Bakgrunden är att det gamla värmeverket var uttjänt och att man vill trygga värmeleveransen till befintliga och nya kunder för lång tid framöver. Statkraft ser ett ökat intresse för fjärrvärme som en pålitlig och miljövänlig värmekälla.

Statkraft Värme AB har investerat cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av värmeverket i Trosa. Investeringen omfattar en ny hetvattenpanna för biobränsle, med rökgaskondensering och en ny reservpanna för eldningsolja. Investeringen innebär en större driftsäkerhet, en tryggare värmeleverans och förbättrad miljöprestanda. Den nya anläggningens biobränslekapacitet är 6 MW med 11 MW reservkapacitet.

- Genom moderniseringen av värmeverket ökar vi drift- och leveranssäkerheten. Den  nya anläggningen kommer att ge minskade utsläpp i Trosa och vi kommer också att kunna möta det ökade intresset för fjärrvärme, säger Lars Lindskog, projektledare, Statkraft.

Statkraft tog över värmeverket i januari 2009 efter en affär med E.ON. De nya pannorna har installerats i ett nytt pannhus intill det befintliga värmeverket.

- Detta är en viktig investering för att skapa en trygg, miljövänlig och långsiktig fjärrvärmelösning i Trosa, säger Lars Lindskog.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.