Statkraft rustar Kvistforsens kraftstation för 220 miljoner kronor

05.11.2012 08.00 | pressrelease

Green Interior of Kvistforsen powerplant Skelleftea

Kvistforsens kraftstation

(Skellefteå, 5 nov 2012) Statkraft genomför upprustningsarbeten på sammanlagt 220 miljoner kronor på Kvistforsens kraftstation som ligger i Skellefteälven i Skellefteå kommun.

Projektet omfattar renovering av kraftstationens turbiner, generatorer och vattenvägar. Åtgärderna medför bland annat att turbinerna blir miljövänligare genom minskad användning av smörjolja. Totalt kommer oljemängden i kraftverket att ha minskat med 32 kubikmeter efter dessa åtgärder.

- Upprustningsarbetena genomförs som ett led i Statkraft dammsäkerhetsarbete och syftar till att förbättra kraftverkens effektivitet, säkerställa tillförlitligheten och minska dess miljöpåverkan säger Gabriel Waaranperä, teknisk chef, Statkraft.

Statkraft har också rustat upp el- och kontrollutrustning samt intagshydraulik för och kommer under 2013 att genomföra reparationer i spillfåran.

Projektet har beviljats medel för ett första aggregat och dess vattenväg och inväntar investeringsbeslut för ett andra aggregat.

Arbetena beräknas pågå 2013-2017.