Statkraft investerar 18 miljoner och byter olja mot förnyelsebart i Vagnhärad

05.06.2012 08.00 | pressrelease

Efter att en ny biobränslepanna installerats i fjärrvärmeverket i Vagnhärad har oljan kunnat bytas ut mot förnyelsebar träflis. Det innebär att Statkraft nu producerar 100 procent förnyelsebar fjärrvärme till kunderna i Vagnhärad.

Så sent som i januari kom 45 procent av värmen från fjärrvärmeverket från olja vilket krävdes för att kunna leverera tillräckligt med värme. Efter att den nya pannan installerats produceras i princip all värme från förnyelsebar träflis.

Fördelen med träflisen är att den kommer från skogsråvara som det finns gott om i Sverige. Träflisen är helt förnyelsebar och askan från träflisen kan användas som täckningsmedel alternativt strös i skogen för att återföra salter och mineraler till naturen.

- I och med investeringen får vi nu en trygg och hållbar produktion med hög förnybarandel, säger Nicklas Kilstam, Affärsområdeschef på Statkraft.

Statkraft ser nu stora möjligheter att kunna ansluta nya kunder i Vagnhärad som önskar leverans av förnyelsebar fjärrvärme.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.