Pressmeddelanden 2012

 • Statkraft rustar Kvistforsens kraftstation för 220 miljoner kronor

  05.11.2012 08.00 pressrelease

  (Skellefteå, 5 nov 2012) Statkraft genomför upprustningsarbeten på sammanlagt 220 miljoner kronor på Kvistforsens kraftstation som ligger i Skellefteälven i Skellefteå kommun.

  Vattenkraft
 • Statkraft investerar sex miljarder i vindparker i Jämtland och Västernorrland

  27.09.2012 08.00 pressrelease

  Investeringsbeslut är nu fattat för Statkrafts och SCAs vindparker Ögonfägnaden och Björkhöjden. Parkerna ligger i Ragunda, Strömsunds och Sollefteå kommuner. Byggnationen omfattar sammanlagt 123 vindkraftverk med en installerad effekt på 369 MW. Sammanlagt har Statkraft på ett par år tagit beslut om vindkraftsinvesteringar i Sverige på 8,8 miljarder. Det är bland de största industriprojekten i Sverige.

  Vindkraft
 • Ökat vattenflöde från Klingerforsens kraftstation

  12.09.2012 08.00 pressrelease

  (Hoting, 12 september 2012) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning genom dammluckan i Klingerforsens kraftstation.

  Vattenkraft
 • Statkraft investerar 57 miljoner för höjd säkerhet vid Bjurfors nedre

  06.09.2012 08.00 pressrelease

  (Vindeln, 2012-09-06) Som ett led i arbetet med dammsäkerhet investerar Statkraft 57 miljoner kronor i kraftverket vid Bjurfors nedre. Kraftverket är beläget i Umeälven, Vindelns kommun.

  Vattenkraft
 • Vingar på 55 meter på väg till vindkraftparken i Stamåsen

  26.06.2012 08.00 pressrelease

  (Sollefteå, 26 juni 2012) Den 2 juli påbörjas leveransen av 26 vindturbiner till Statkraft och SCAs vindkraftpark Stamåsen som ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner. Leveransen innebär bland annat transport av vindkraftverkens 55 meter långa vingar. Leveransen är ett stort steg i byggnationen av Stamåsens vindpark som beräknas stå klar vid årsskiftet 2012/13.

  Vindkraft
 • Värmeverket i Trosa moderniserat för 60 miljoner

  07.06.2012 08.00 pressrelease

  (Trosa, 7 juni 2012) Statkraft Värme AB har investerat cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av fjärrvärmeverket i Trosa. Bakgrunden är att det gamla värmeverket var uttjänt och att man vill trygga värmeleveransen till befintliga och nya kunder för lång tid framöver. Statkraft ser ett ökat intresse för fjärrvärme som en pålitlig och miljövänlig värmekälla.

  Fjärrvärme
 • Statkraft investerar 18 miljoner och byter olja mot förnyelsebart i Vagnhärad

  05.06.2012 08.00 pressrelease

  Efter att en ny biobränslepanna installerats i fjärrvärmeverket i Vagnhärad har oljan kunnat bytas ut mot förnyelsebar träflis. Det innebär att Statkraft nu producerar 100 procent förnyelsebar fjärrvärme till kunderna i Vagnhärad.