Statkraft genomför flygningar över älvarna Nissan och Lagan

13.05.2011 08.00 | pressrelease

Torsdagen den 19 maj kommer Statkraft att utföra fotograferingar med helikopter av företagets samtliga anläggningar i älvarna Nissan och Lagan.

Överflygningarna kommer att genomföras på låg höjd utmed älvarnas hela sträckning och kommer även att innebära tillfälliga stop i samband med fotografering av anläggningarna. Flygnigningarna bedöms pågå från tidig morgon till sen kväll.

Fotograferingarna utförs som ett led i Statkrafts beredskaps- och dammsäkerhetsarbete. Goda översiktsbilder av anläggningarna är av stor betydelse för Statkrafts operativa verksamhet och för samarbetet med myndigheter och räddningstjänst vid exempelvis besvärliga flödessituationer.