Statkrafts första vindkraftspark invigs i Em

09.03.2011 08.00 | pressrelease

Single Wind turbine in front of ocean

Vindparken är belägen i Em utanför Mönsterås.

(Mönsterås, 9 mars 2011) Idag invigs Statkrafts och Södras första gemensamma vindkraftspark i Sverige. Vindparken är belägen i Em utanför Mönsterås. Vindkraftsparken blir startskottet för en omfattande satsning på vindkraft i Sverige under de kommande åren.

Sverige är en kärnmarknad när det gäller Statkrafts satsning på vindkraft. Goda tillväxtmöjligheter och acceptabla vindförhållanden, kombinerat med höga politiska mål och ett bra ramverk gör det attraktivt för Statkraft att investera i Sverige.

I Em utanför Mönsterås inviger nu Statkraft sin första vindkraftspark i Sverige. Projektet har utförts inom ramen för Statkrafts samarbete med Södra för utbyggnad av vindkraft i södra Sverige. Samarbetet som startade hösten 2009 innehåller i dagsläget projekt under utveckling omfattande drygt 300 turbiner, med en total effekt på cirka 600 MW.

– Em är en bra plats för vindkraft. Vindförhållanden är goda och det finns en bra tillgång till kraftnät. Vi är väldigt glada över att nu kunna inviga vår första vindkraftpark i Sverige, säger Bengt Vernmark, vd Statkraft Södra Vindkraft AB.

Vindkraftbyggnationen i Em inleddes i juni 2010 och omfattar fyra turbiner med en effekt på 9,2 MW. Eftersom projektet skett parallellt med uppförandet av Södras vindkraftprojekt på Mönsterås Bruk har det funnits stora samordningsfördelar.

Utöver samarbetet med Södra har Statkraft tillsammans med SCA ansökt om tillstånd för sex vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland. Dessa parker omfattar sammanlagt cirka 460 vindkraftverk, med en effekt motsvarande 1140 MW.

Satsningarna på vindkraft bidrar till att uppfylla de klimatmål som Sverige förbundit sig till. Regeringen har satt upp ett mål om ytterligare 25 TWh förnybar elproduktion år 2020 jämfört med 2002. Dessa ambitioner har avspeglats i regeringens beslut att förlänga elcertifikatsystemet till 2035 och utgör en pådrivande faktor för Statkrafts satsningar på vindkraft.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.