Ökat vattenflöde vid Tåsjö kraftverk 5. juli

28.06.2011 08.00 | pressrelease

(Strömsund, 28 juni 2011) Tisdagen 5 juli genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna vid Tåsjö kraftverk. Detta kommer att leda till kraftigt ökade vattenflöden.

Provtappningarna pågår från klockan 14.00 och beräknas vara avslutat 16.00. Vattenflödet i Fjällsjöälven nedströms Tåsjö kraftverk kommer periodvis att öka kraftigt.

Statkraft manar allmänheten att iaktta försiktighet när man vistas nedströms Tåsjö kraftverk under denna period.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.