Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Bro och Ljungby

28.09.2011 08.00 | pressrelease

(Växjö, 28 september 2011) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning genom dammluckorna i Bro kraftverk i Lagan.

Provet inleds onsdagen den 5 oktober kl 09:00 och avslutas cirka 16.00. Vattenflödet i Lagan mellan Bro och Ljungby kraftverk kommer periodvis att öka kraftigt.

Försiktighet bör iakttas när man vistas vid eller på Lagan mellan Bro och Ljungby under den aktuella tiden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.