Ökat vattenflöde från Långö Kraftverk

28.09.2011 08.00 | pressrelease

(Värnamo, 28 september 2011) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning genom dammluckorna i Långö kraftverk i Wrigstadsån.

Provet inleds tisdagen 4 oktober kl 09:00 och avslutas cirka 16.00. Vattenflödet i Wrigstadsån från Långö kraftstation och ut i sjön Rusken kommer periodvis att öka kraftigt.

Försiktighet bör iakttas när man vistas vid eller på Wrigstadsån och utloppet i sjön Rusken under den aktuella tiden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.