Nu startar bygget av Statkrafts och SCAs första vindpark i Norrland

16.06.2011 08.00 | pressrelease

Single Wind turbine in front of ocean

Investeringsbeslut är nu fattat för Statkrafts och SCAs vindpark Mörttjärnberget . Byggstarten beräknas ske under Juli och driftsättning beräknad till 2013.

Parken ligger i Bräcke kommun, sydöst om Östersund. Tillståndet omfattar 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 MW. Årsproduktionen motsvarar hushållsel till cirka 41 000 villor eller 104 000 lägenheter.

Parken ska byggas och drivas av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. SSVAB driver en inköpsprocess för leverantör av vindkraftverk, som förväntas vara färdigställd inom kort. Den totala investeringen väntas uppgå till 1,6 miljarder.

- Det känns mycket bra att vi nu har kommit till den punkt då vi kan sätta spaden i marken för Statkrafts och SCAs första gemensamma vindpark. Samarbetet mellan företagen har fungerat utmärkt och vi har även känt ett stöd från de flesta berörda parter i området. Parken kommer att leverera förnybar, ren energi för långt tid framöver och bidra till ett bättre klimat, säger Jakob Norström , vd för Statkraft SCA Vind AB.

Mörttjärnberget är en av sju vindparker som Statkraft och SCA lämnat in tillståndsansökningar för. De sju planerade vindparkerna motsvarar tillsammans det hittills största vindkraftsprojektet i Sverige och omfattar 490 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 600 GWh.

Av de sju ansökningarna har tre parker hittills fått klartecken. En av dem är Mörttjärnberget och de övriga två är Stamåsen och Raftsjöhöjden med 50 respektive 10 planerade turbiner.

För mer skriftlig information om projekten: http://www.vindkraftnorr.se/