Statkraft påbörjar förstärkningsarbete i Strömsnäsbruk

13.09.2010 08.00 | pressrelease

(Halmstad, 13 september 2010) Med start 20 september kommer Statkraft att renovera och förstärka invallningsdammarna i Strömsnäsbruk. Arbetet väntas vara klart i maj 2011.

20 september påbörjar Statkraft arbetet med att renovera och förstärka de båda invallningsdammarna i Strömsnäsbruks samhälle. Arbetet beräknas pågå till maj 2011.

För att kunna genomföra arbetena kommer dammvallarna att vara helt avstängda för allmänheten. Vattenytan i Lagan mellan Traryd och Kvarnaholms kraftverk kommer periodvis att sänkas av inom gällande vattendom.

Statkraft ber allmänheten om överseende för eventuella störningar.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.