Statkraft moderniserar värmeverket i Trosa för 60 miljoner

15.04.2010 08.00 | pressrelease

Black car in front of heating plant in Trosa

Trosa och Vagnhärad

(Trosa, 15 april 2010) Statkraft Värme AB investerar cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av fjärrvärmeverket i Trosa. Bakgrunden är att dagens värmeverk snart är uttjänt och att man vill trygga värmeleveransen till befintliga och nya kunder för lång tid framöver. Statkraft ser ett ökat intresse för fjärrvärme som en pålitlig och miljövänlig värmekälla.

Statkraft Värme AB kommer investera cirka 60 miljoner kronor i en omfattande ombyggnad och modernisering av värmeverket i Trosa. Investeringen omfattar en ny hetvattenpanna för biobränsle, med rökgaskondensering, och en ny reservpanna för eldningsolja. Investeringen innebär en större driftsäkerhet, en tryggare värmeleverans och förbättrad miljöprestanda. Den nya anläggningens biokapacitet är 6 MW med 11 MW reservkapacitet.

- Genom moderniseringen av värmeverket ökar vi drift- och leveranssäkerheten. Dessutom kommer den nya anläggningen att ge minskade utsläpp i Trosa. Vi kommer också att kunna möta det ökade intresset för fjärrvärme i Trosa, säger Lars Lindskog, projektledare, Statkraft.

Statkraft övertog värmeverket i januari 2009 efter en affär med E.ON. De nya pannorna kommer att installeras i ett nytt pannhus intill det befintliga värmeverket.  Statkraft planerar att påbörja ombyggnaden under sommaren för att den nya anläggningen ska vara klara för drift under mars 2011.

- Detta är en viktig investering för att skapa en trygg, miljövänlig och långsiktig fjärrvärmelösning i Trosa, avslutar Lars Lindskog.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.