Ökat vattenflöde i Sjoutälven och Saxån 6 juli

01.07.2010 08.00 | pressrelease

Waterfall with jumping fish

(Örnsköldsvik, 1 juli 2010) Tisdag 6 juli genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna vid Korsselet samt vid Stora Raijan. Detta kommer att leda till kraftigt ökade vattenflöden i Sjoutälven och Saxån.

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft tisdag 6 juli att genomföra provtappningar genom dammluckorna vid Korsselet samt i Stora Rajjan. Provtappningarna pågår mellan klockan 10.00 och 12.00 i Sjoutälven och mellan 14.00 och 16.00 i Saxån. Under provtappningen kommer vattenflödet i dessa älvar att öka kraftigt.

Statkraft varnar allmänheten för att vistas vid eller på dessa älvar under de aktuella tidpunkterna.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.