Ökat vattenflöde i Lagan mellan vattenkraftverken i Bassalt och Knäred

08.10.2010 08.00 | pressrelease

Waterfall with jumping fish

Statkraft förstärker säkerheten vid vattenkraftverken i Lagan. Som ett led i arbetet med dammsäkerhet kommer Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Bassalt i Lagan. Provet pågår periodvis under ett dygn och inleds tisdagen 12 oktober kl 12.00 och avslutas onsdagen den 13 oktober kl 12.00.

Vattenflödet i Lagan mellan Bassalt och Knäred kommer periodvis att öka kraftigt. Försiktighet bör iakttas när allmänheten vistas vid eller på Lagan mellan Bassalt och Knäred under den aktuella tiden.

- Det är viktigt med förebyggande arbete med våra dammanläggningar, säger Martin Hansson, projektledare vid Statkraft. Nu genomför vi en provtappning som ett led i vårt löpande underhåll.

Statkraft driver idag 18 kraftverk i Lagan, som tillsam¬mans producerar 538 miljoner kWh per år. I snitt rinner 70 kubikmeter vatten ut från Lagan till Laholmsbukten varje sekund.

Dom flesta av  Statkrafts vattenkraftverk i Lagan fjärrstyrs från driftcentralen i Laholm. Flera av aggregaten (turbin och generator) i kraftverken är fortfarande i ursprungsskick medan el och kontrollutrustningen har förnyats en eller flera gånger. Sedan en tid tillbaka måste el- och kontrollutrustningen förnyas ungefär vart tjugonde år. Turbin och generator har en livslängd på cirka 50 år medan byggnaderna klarar sig i cirka 150 år.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.