Varning för ökat vattenflöde i nedre Umeälven

03.06.2009 08.00 | pressrelease

En provtappning av vattenkraftverket Bjurfors Nedre kommer att leda till kraftigt ökat vattenflöde mellan Bjurfors Nedre, Harrsele och Pengfors den 10:e juni mellan klockan 12.00 och 14.00. Statkraft varnar därför allmänheten från att vistas på eller vid älven mellan de aktuella tidpunkterna. Provtappningen vid vattenkraftverket Bjurfors Nedre är ett led i dammsäkerhetsarbetet.

Samtliga tre dammluckor kommer att öppnas fullt ut vilket resulterar i att vattenflödet i Umeälven mellan Bjurfors Nedre, Harrsele och Pengfors kommer att öka kraftigt. Provet pågår den 10:e juni mellan 12.00 och 14.00. I samband med det ökande vattenflödet vill Statkraft varna allmänheten för att vistas vid eller på älven mellan de aktuella tidpunkterna. Vattenflödet mellan de berörda vattenkraftverken beräknas återgå till normala nivåer under eftermiddagen den 10:e juni.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 25,1 miljarder NOK och ett underliggande resultat efter skatt på 8,1 miljarder NOK. Statkraft har över 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.