Statkraft SCA Vind AB förstärker i styrelsen

13.02.2009 08.00 | pressrelease

Wind power in Sweden from a distanse

Tre välmeriterade namn blir i dag nya ordinarie ledamöter i styrelsen för Statkraft SCA Vind AB – Gerhard Larsson, Kenneth Eriksson och Jørgen Kildahl.

Statkraft SCA Vind AB ägs till 60 % av Statkraft och 40 % av SCA. Vid årsskiftet lämnade bolaget in ansökan om tillstånd att bygga sex vindparker i Jämtlands och Västernorrlands skogslandskap. Projektet är ett av Sveriges största inom vindkraft och motsvarar 455 vindkraftverk fördelade på en yta av 169 km2. Total installerad effekt beräknas bli 1 140 MW och producerad energi väntas uppgå till 2 425 GWh per år.

Följande personer valdes in i styrelsen:

  • Gerhard Larsson var landshövding i Västernorrland 2000 – 2008 och tidigare bland annat vd och koncernchef i Samhall AB samt ordförande i Vattenfall AB.
  • Kenneth Eriksson är COO i SCAs koncernledning och tidigare vd för SCA Forest Products AB.
  • Jørgen Kildahl är koncerndirektör i Statkraft sedan 2000 med ansvar för europeiska marknadsoperationer.
  • Haakon Alfstad och Mari Skrinde, Statkraft, omvaldes till ordinarie ledamöter.
  • Jan Svedjebrant, SCA, blir ny suppleant. Anders Färnqvist, SCA, Lise Marie Evensen och Per Nordlund, Statkraft, omvaldes till suppleanter.

- Det känns mycket tillfredsställande att få företräda ett bolag som är tydligt i tiden, med en realistisk planering, lovande tillståndsprocess och med finansieringen under kontroll. Med dessa förutsättningar bör bolaget kunna vara ute med leverans från en av landets största av satsningar på förnybar energi via vindkraft mellan år 2011 – 2016, säger styrelsens nye ordförande Gerhard Larsson.

Läs mer om projektet på www.vindkraftnorr.se.