Statkraft i täten inom tidvattenkraft

30.03.2009 08.00 | pressrelease

Statkraft har genom en riktad emission investerat cirka 45 miljoner norska kronor i Atlantis Resources, en av världens ledande utvecklare av tidvattenkraft. Investeringen ger Statkraft en minoritetsandel i Atlantis, och är ett led i Statkrafts satsning på tidvattenkraft som en ny och lovande förnybar energikälla.

Solon turbin sätts ut för test i havet utanför Singapore

I och med avtalen med Atlantis säkrar Statkraft tillgång till ledande kompetens, styrelseplats och exklusiv förhandlingsrätt avseende deltagande i konkreta tidvattenprojekt i Storbritannien och Kanada initierade av Atlantis. Samtidigt kommer Statkraft och Atlantis samarbeta om att söka licenser vid Pentland Firth, ett skotskt havsområde där licenser för utveckling av närmre 700 MW marin energi ska fördelas under 2009.

–Tidvattensektorn i Europa står inför en formidabel tillväxt de närmsta tio åren, och tillsammans med Atlantis är vi väl rustade för att säkra en ledande position inom denna marknad, säger Nicolai Gedde, avdelningschef för marin energi på Statkraft.

–Vi gläder oss över att kunna önska en strategisk viktig aktör inom förnybar energi som Statkraft välkommen som ägare och projektpartner. Tillsammans delar vi visionen om att utveckla Europas tidvattenresurser i kommersiell skala, säger Timothy Cornelius, administrativ direktör Atlantis

–Investeringen i Atlantis stöder vår strategi för marin energi, som går ut på att investera i, och utveckla teknologier och områden för utbyggnad av tidvattenkraft. Relativt små installationer och närhet till land gör att tidvattenkraft är på god väg att konkurrera kostnadsmässigt med andra nya, förnybara energikällor. Med ett begränsat antal bra platser, är det avgörande att komma igång med satsningen nu, säger Bjørn Holsen, ledare av nya tillväxtinitiativ Statkraft.

Statkraft har i flera år satsat på tidvattenkraft genom ägarandelen i teknologiföretaget Hydra Tidal Technology i Harstad. I december 2008 etablerade Statkraft konsortiet Thetis Energy Ltd. tillsammans med de nordiska partnerna B9 Energy och Deepblue Renewables. Företaget ska utveckla tidvattenkraft utanför Nordirlands kust. Tidvattenkraft är också en betydande del av Havsenergiprogrammet, ett långsiktigt FoU-program initierat och delfinansierat av Statkraft i samarbete ledande nordiska universitet.

Atlantis Resources Corporation är en internationell utvecklare av tidvattenturbiner med kontor i London, Singapore och Sydney. Under 2008 avslutade Atlantis ett lyckat test av djupvattenturbinen Solon, som av oberoende experter beskrivs som världens mest effektiva fullskaliga tidvattenturbin. Den sista versionen av grundvattenturbinen Nereus har varit i drift och levererat ström till nätet i mer än nio månader utanför Melbourne i Australien. Båda turbintyperna är på väg att bli satta i kommersiell drift.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och Sverigesfjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2007 en omsättning på 17,6 miljarder NOK och ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK. Statkraft har närmare 3000 medarbetare i mer än 20 länder.