Statkraft blir Europas största producent av förnybar energi genom slutförande av bytesaffär

08.01.2009 08.00 | pressrelease

(Stockholm, 8 januari 2009) Statkraft AS och E.ON AG har slutfört den bytesaffär som positionerar Statkraft som Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernens totala produktionskapacitet ökar med uppskattningsvis 2 500 MW.

- Utifrån vår storlek kan vi nu utmana marknaden i Sverige med vårt erbjudande om ren energi. Vi är ledande i Europa inom förnybar energi och utgör därmed ett tydligt alternativ till de övriga stora bolagen, säger Bård Mikkelsen, koncernchef Statkraft.

Genom bytesaffären har Statkraft stärkt sin position som en flexibel och miljövänlig energileverantör i Sverige, Norden och övriga Europa.

Statkraft blir en av de fyra största elproducenterna i Sverige. Ökad flexibel kraftproduktion i Tyskland och Storbritannien stärker företagets position som en betydande aktör i norra Europa och ger Statkraft en solid plattform för framtida tillväxt på dessa kärnmarknader. Vattenkraftverket i Wales utgör ett nytt fotfäste för Statkraft på den brittiska marknaden.

Den 8 januari 2009 har Statkraft AS och E.ON AG slutfört bytet av Statkrafts 44,6 procent av aktierna i E.ON Sverige och ett svenskt vattenkraftverk i utbyte mot 40 vattenkraftverk och fem fjärrvärmeanläggningar i Sverige, två gaskraftverk och 11 vattenkraftverk i Tyskland, ett vattenkraftverk i Storbritannien liksom aktier i E.ON AG. Utöver detta har Statkraft mottagit ett strukturerat gaslagerkontrakt och ett elleveransavtal.

Genom att dessa tillgångar överförs till Statkraft kommer koncernens totala produktionskapacitet att öka med uppskattningsvis 2 500 MW, samtidigt som 217 personer övergår till en anställning i Statkraft.

Det totala värdet av bytesaffären motsvarar 4 495 miljoner Euro. Tillgångarna bytte ägare 31 december 2008.

Bytesaffären är helt i linje med EU:s marknadsliberalisering och skapar mer konkurrens, vilket gynnar såväl kunder som energitillgångssäkerhet.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2007 en omsättning på 17,6 miljarder NOK och ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.