Statkraft anmäler misstänkta miljööverträdelser

08.05.2009 08.00 | pressrelease

(Stockholm) Statkraft anmäler befarade miljööverträdelser vid företagets vattenkraftverk . Anmälningarna baseras på avvikelser som registrerats vid egna kontroller mellan 1/1 och 1/5 2009.

Genom Statkrafts egna kontroller har cirka 20 avvikelser registrerats vid företagets 55 vattenkraftverk under tidsperioden. Avvikelserna, som ännu inte har bekräftats som faktiska miljööverträdelser, har nu anmälts till Länsstyrelsen av Statkraft.

– Vi sätter miljö och säkerhet i första rummet. Oavsiktliga miljööverträdelser kan dessvärre inträffa och vi utreder och anmäler alla avvikelser så snart de händer, säger Mikael Lindström, produktionschef i Statkraft Sverige AB.

Den vanligaste avvikelsen rör överdämningar på någon centimeter under kortare tid och beror oftast på den mänskliga faktorn i kombination med den tekniska utrustningen.

Anmälningarna sker i enlighet med miljöbalken och utreds av Länsstyrelsen. Om en anmälan konstateras vara en avvikelse från vattendomen så utreder Statkraft detta noggrant för att ständigt kunna förbättra rutiner och tekniska system.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2007 en omsättning på 17,6 miljarder NOK och ett resultat efter skatt på 6,6 miljarder NOK. Statkraft har närmare 3000 medarbetare i mer än 20 länder.