Ökat vattenflöde vid Brynge och Sidensjö kraftverk

17.06.2009 08.00 | pressrelease

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft Sverige AB släppa stora mängder vatten genom dammluckorna vid Sidensjö och Brynge kraftverk tisdagen den 23 juni mellan 10.00 och 15.00. Allmänheten varnas därför för att vistas på eller vid älven under denna tid.

Sidensjö kraftverk ligger i Nätraån i närheten av samhället Sidensjö och Brynge kraftverk ligger ca 5 km nedströms efter Sidensjö kraftverk. Vid provtappningarna i Brynge kommer även Lillåns vattenflöde att påverkas.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.