Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Skallböle, Matfors och Viforsen

16.09.2009 08.00 | pressrelease

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras för vattenkraftverket Matfors i Ljungan onsdag den 23:e september. De tio dammluckorna kommer att öppnas var för sig till fullt öppet läge. Provet inleds 13.00 och beräknas vara avslutat 14.30. Vattenflödet i älven mellan Skallböle, Matfors och Viforsen kommer att öka kraftigt.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.