Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Hylte och Nissaström

25.09.2009 08.00 | pressrelease

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras genom dammluckorna i Hylte i Nissan tisdagen den 6:e oktober 2009. Vattenflödet i Nissan mellan Hylte och Nissaström kommer periodvis att öka kraftigt. Provet inleds ca kl 10.00 och beräknas vara avslutat 16.00. Försiktighet bör iakttas när man vistas vid eller på Nissan mellan Hylte och Nissaström under den aktuella tiden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.