Norges kronprinsessa Mette-Marit inviger världens första saltkraftanläggning

15.10.2009 08.00 | pressrelease

(Stockholm, 15 oktober 2009) Tisdagen den 24 november kommer Norges kronprinsessa Mette-Marit att inviga världens första saltkraftprototyp i Tofte utanför Oslo.

Anläggningen producerar el genom att utnyttja den energi som uppstår när sötvatten och havsvatten blandas. Saltkraft är en förnybar, utsläppsfri energikälla som Statkraft forskat på i över 10 år. Den kommer att kunna bidra avsevärt till den miljövänliga kraftproduktionen internationellt.

– I en tid präglad av stora klimatutmaningar och ett tilltagande behov av ren energi är vi stolta över att kunna presentera en förnybar energikälla som aldrig tidigare byggts ut, säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen. Vi är också tacksamma över att Kronprinsessan vill delta i detta avgörande skede av vår saltkraftutveckling.

Prototypen som öppnas den 24 november i Tofte, som ligger i den norska kommunen Hurum, har varit under konstruktion i över ett år. Anläggningen kommer att ha begränsad produktionskapacitet och ska i första hand användas för testning och utveckling. Målet är att inom några år kunna uppföra ett kommersiellt saltkraftverk.

Den globala potentialen beräknas till 1600-1700 TWh årligen, vilket motsvarar 50 procent av den totala kraftproduktionen i EU. Saltkraftverk kan i princip byggas överallt där sötvatten rinner ut i havet. Tekniken ger varken upphov till buller eller föroreningar och kan integreras i befintliga industriområden, som till exempel i källaren på en industrilokal.

Statkraft har forskat på saltkraft sedan 1997 och har utvecklat prototypen i samarbete med forsknings- och industrimiljöer i flera länder. Projekten följs med stort intresse såväl nationellt som internationellt och en rad utländska gäster förväntas närvara vid öppnandet.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.