Isproblem orsakade överdämning i Timsfors kraftverk

04.01.2009 08.00 | pressrelease

En överdämning i Timsfors kraftverk i Lagan inträffade under söndagen 4. januari. Vissa skador till följd av överdämningen har konstaterats på delar av dammen. Skadorna bedöms inte nämnvärt påverka dammsäkerheten, men åtgärder kommer att påbörjas måndag morgon.

Såväl Statkrafts egen personal som berörda entreprenörer har varit på plats under söndagen för att bedöma omfattningen på skadorna, och säkra att händelsen inte upprepas. Även räddningstjänsten har varit på plats, och gjort bedömningen att händelsen inte är ett räddningsärende. Överdämningen har i enlighet med gällande regelverk rapporterats till berörd länsstyrelse.

Det kan slutligen konstateras att dammen i Timsfors är klassad som konsekvensklass 3 i branschens egenkontrollsystem för dammsäkerhet, RIDAS. Detta innebär att ”Sannolikheten är försumbar för förlust av människoliv eller för allvarlig personskada” vid ett eventuellt dammbrott.