Avtal klart mellan Södra och Statkraft om utveckling av vindkraft

02.10.2009 08.00 | pressrelease

Skogsindustriföretaget Södra och det norska energiföretaget Statkraft tar nu det första steget i sitt samarbete kring förnybar energi. Södra och Statkraft har skrivit under ett slutgiltigt avtal som möjliggör minst 300 vindkraftverk i södra Sverige med en investeringsvolym på upp till 10 miljarder kronor och 1,6 TWh årlig elproduktion. Genom överenskommelsen möjliggörs utbyggnaden av ett stort antal vindparker i södra Sverige.

Avtalet är ett viktigt bidrag till den svenska målsättningen om en betydande utbyggnad av vindkraft i Sverige och innefattar i ett första steg minst 300 vindkraftverk. Statkraft, Europas ledande företag inom förnybar energi, blir partner till Södra Skogsägarna genom ett nytt gemensamt bolag för långsiktig utveckling och utbyggnad av vindkraft på Södras markområden. Varje enskilt projekt kommer att föregås av ett investeringsbeslut i ägarbolagen.

- Detta är en stor satsning på förnybar energi i form av vindkraft i Sverige och Statkraft är glada att vara en del av detta projekt. Genom avtalet så förstärker Statkraft också sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av förnybar energi, säger Bård Mikkelsen, koncernchef i Statkraft.

- Det här är en del i en bred allians för att kunna gå fram ännu snabbare med utvecklingen av de hållbara energilösningar som konsumenterna efterfrågar. Det säkrar både utvecklingen av befintlig portfölj av vindkraftprojekt och ger möjligheten att bygga på med nya, säger Södras vd och koncernchef, Leif Brodén.

Statkraft blir betydande partner till Södra genom att man förvärvar 90,1% av Södras existerande vindkraftsbolag, Södra Vindkraft AB. Projektportföljen innefattar i dagsläget en potential om cirka 300 vindkraftverk motsvarande 1,6 TWh årlig energiproduktion. Då Södras medlemmar har tillgång till betydande markarealer i södra Sverige, finns en stor möjlighet att expandera samarbetet med fler projekt såväl hos Södras medlemmar som övriga markägare i södra Sverige. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser i tillståndsprocessen beroende av när respektive projektering inleddes. De första projekten beräknas tidigast kunna starta under 2010 för att sedan följas av en stegvis utbyggnad under flera år framöver.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Södra är även landets största tillverkare av grön el. Företaget, som ägs av 52 000 sydsvenska skogsägare, har 3 700 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.