Pressmeddelanden 2009

 • Oljespill i Hammarforsens vattenkraftverk

  05.12.2009 08.00 pressrelease

  Natten till lördagen 5 december uppstod ett läckage av olja i Hammarforsens kraftverk. Läckaget uppstod i en av intagsluckornas hydraulik.

 • Världens första saltkraftverk invigs idag

  24.11.2009 08.00 pressrelease

  (Oslo, den 24 november 2009) Idag inviger Statkraft världens första saltkraftverk. Norges kronprinsessa Mette-Marit genomför under dagen den officiella invigningen.

 • Statkraft – tredje kvartalet 2009 - Lägre priser pressar ned resultatet

  12.11.2009 08.00 pressrelease

  (Oslo, 12 november 2009) Statkrafts underliggande resultat före skatt uppgick till 6 668 miljoner norska kronor under årets tre första kvartal (8 419 MNOK), och 888 MNOK under tredje kvartalet (1 698 MNOK). Underliggande resultat efter skatt uppgår till 3 559 MNOK hittills i år (5 205 MNOK) , och 233 MNOK (693 MNOK) för kvartalet. Resultatet påverkas av att elpriserna är lägre i år än i fjol. Koncernen kommer nu att vidta åtgärder för att anpassa sig till de svagare marknadsutsikterna och företagets kapitalsituation.

 • Christian Rynning-Tønnesen ny koncernchef

  12.11.2009 08.00 pressrelease

  Christian Rynning-Tønnesen har utsetts till ny koncernchef för Statkraft och efterträder Bård Mikkelsen som avgår i enlighet med sitt anställningsavtal.

 • Norges kronprinsessa Mette-Marit inviger världens första saltkraftanläggning

  15.10.2009 08.00 pressrelease

  (Stockholm, 15 oktober 2009) Tisdagen den 24 november kommer Norges kronprinsessa Mette-Marit att inviga världens första saltkraftprototyp i Tofte utanför Oslo.

 • Avtal klart mellan Södra och Statkraft om utveckling av vindkraft

  02.10.2009 08.00 pressrelease

  Skogsindustriföretaget Södra och det norska energiföretaget Statkraft tar nu det första steget i sitt samarbete kring förnybar energi. Södra och Statkraft har skrivit under ett slutgiltigt avtal som möjliggör minst 300 vindkraftverk i södra Sverige med en investeringsvolym på upp till 10 miljarder kronor och 1,6 TWh årlig elproduktion. Genom överenskommelsen möjliggörs utbyggnaden av ett stort antal vindparker i södra Sverige.

 • Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Hylte och Nissaström

  25.09.2009 08.00 pressrelease

  Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras genom dammluckorna i Hylte i Nissan tisdagen den 6:e oktober 2009. Vattenflödet i Nissan mellan Hylte och Nissaström kommer periodvis att öka kraftigt. Provet inleds ca kl 10.00 och beräknas vara avslutat 16.00. Försiktighet bör iakttas när man vistas vid eller på Nissan mellan Hylte och Nissaström under den aktuella tiden.

 • Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Skallböle, Matfors och Viforsen

  16.09.2009 08.00 pressrelease

  Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras för vattenkraftverket Matfors i Ljungan onsdag den 23:e september. De tio dammluckorna kommer att öppnas var för sig till fullt öppet läge. Provet inleds 13.00 och beräknas vara avslutat 14.30. Vattenflödet i älven mellan Skallböle, Matfors och Viforsen kommer att öka kraftigt.

 • Ny vindkraftskoncession i Skottland

  08.09.2009 08.00 pressrelease

  (Oslo, 8 september 2009) Statkraft har fått koncession att bygga ett stort vindkraftverk i Skottland. Berry Burn Wind Farm kan bli tre gånger större än vindparken Statkraft håller på att bygga i Wales – och kommer att kunna leverera ren, förnybar energi till över 43 000 brittiska hushåll.

 • Södra och Statkraft i bred uppgörelse om samarbete inom förnybar energi

  27.08.2009 08.00 pressrelease

  Skogsindustriföretaget Södra och det norska energiföretaget Statkraft har enats om ett intentionsavtal inom förnybar energi som omfattar investeringar på cirka 10 miljarder kronor. Genom överenskommelsen startar utvecklingen av flera investeringsprojekt och samarbeten inom energiområdet.