Statkraft återanvänder vinden - bygger vindkraftpark i Wales

14.03.2008 08.00 | pressrelease

Norska energibolaget Statkraft fortsätter sin satsning på vindkraft. Idag blev det klart att företaget ska bygga sin första vindpark utanför Norge. I Sverige finns långt gångna planer på att investera 16 miljarder i vindkraft ihop med SCA.

Statkraft är Europaledande inom ren energi och har de senaste åren intensifierat sin satsning på vindkraft. I Sverige har Statkraft, tillsammans med SCA, identifierat sju platser i Jämtland och Västernorrland där vindkraftparker kan utvecklas och ge en effekt på 2,8 TWh. Kompletterat med befintliga vindkraftverk i Norge och de planerade vindkraftverken i Storbritannien, skapas förutsättningar för verkligt förnybar energi.

- Atlantvindar som blåser över Storbritannien, Norge och in över Sverige kommer att producera kraft tre gånger om. Det är vad jag kallar förnybar energi, säger Bengt Vernmark, vd för ny energi på Statkraft Sverige.

Den nu aktuella vindkraftparken i Blaengwen i Södra Wales kommer att ha 10 vindturbiner och en total produktionskapacitet på 23 megawatt. Vindkraftverken kommer att vara i kommersiell drift nästa höst. Projektet ägs till hälften av vardera Statkraft och amerikanska Catamount Energy Corporation.

Statkraft siktar på en ledarposition inom såväl land- som havsbaserad vindkraft i Nordvästra Europa. Det finns två starka skäl till Statkrafts stora investeringar i Storbritannien, liksom de framtida i Sverige.

- Vi har hittat platser med bra vindförhållanden i båda länderna och det finns goda ekonomiska incitament. Storbritannien och Sverige har båda elcertifikatmarknader. Ländernas system är förebilder och borde inspirera till en certifikatmarknad på EU-nivå för att öka vindkraftproduktionen, säger Bengt Vernmark.

Statkraft har totalt nio vindkraftprojekt under planläggning i Storbritannien ihop med andra, samt 2,8 TWh under utveckling i Sverige ihop med SCA. Statkraft driver dessutom tre stora vindparker på Smøla, Hitra och i Kjøllefjord.

Statkraftkoncernen är ledande i Europa inom förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och gaskraft. Statkraft är också en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige äger Statkraft 19 vattenkraftverk. Statkrafts redovisade 2006 ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder NOK och har mer än 2 100 anställda i nio länder. Världen behöver ren energi. Statkraft arbetar för att leverera detta varje dag.