Slutgiltigt avtal om byteshandel värt 36 miljarder norska kronor

24.07.2008 08.00 | pressrelease

Statkraft och E.ON har nu ingått ett slutgiltigt avtal om att utbyta värden motsvarande 4,495 miljarder euro, eller 36,18 miljarder norska kronor. Statkraft övertar vid årsskiftet totalt 61 kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige, Tyskland och Storbritannien och får runt 220 nya medarbetare.

– Detta är ett stort steg mot att bli ledande i Europa inom förnybar energi, sade koncernchef Bård Mikkelsen under ceremonin i Stockholm då avtalet undertecknades.
Det ligger många månaders arbete bakom det avtal mellan E.ON och Statkraft på cirka 600 sidor som undertecknades av koncernchef Dr Wulf Bernotat och Bård Mikkelsens i Stockholm torsdagen den 24 juli.

Stärker konkurrensen

E.ON:s koncernchef , Dr Wulf Bernotat, poängterade att detta kommer att stärka konkurrensen både på den nordiska och den tyska kraftmarknaden.
– Med dagens avtal får vi en solid plattform för tillväxt och investeringar i Norden, och i Statkraft får vi också en betydande aktieägare, sade Bernotat, som tog tillfället i akt att önska Statkraft varmt välkomna.

Ledande inom förnybar energi

– I dag tar vi ett stort steg mot vår vision att vara europeisk ledare inom förnybar energi, deklarerade koncernchef Bård Mikkelsen.
I Sverige blir Statkraft i och med detta den fjärde största energiproducenten.
– Sverige är en central del av den nordiska marknaden och våra tillväxtambitioner. De fem fjärrvärmeverk som övertas i Sverige motsvarar vår miljövänliga vision på det strategiska planet och gör det möjligt för oss att växa inom det här segmentet, konstaterade Mikkelsen. Han pekade på Statkrafts 25-åriga erfarenhet på fjärrvärmeområdet genom dotterbolaget Trondheim Energi Fjernvarme.

Fördubbling i Tyskland

– Vi får en femtedel av den flexibla gaskraftkapaciteten i Tyskland och mer än fördubblar vår produktionskapacitet, något som är viktigt för vår krafthandel. Vi blir också mer synliga och får en bättre utgångspunkt för vidare tillväxt som ledande inom miljövänlig och förnybar energi i Europa, sade Mikkelsen.
– Med vattenkraftverket Rheidol kommer vi också att etablera oss i Storbritannien, slog han fast.

Hög nivå och stark vilja

– Vi är redan ledande inom vattenkraft, hydrologi och marknadshantering av flexibel kraftproduktion. Och vi har som mål att utveckla ledande kompetens på flera områden som vindkraft, solenergi och andra nya marknader, sade Mikkelsen.
Nu hänger det på medarbetarna om vi ska kunna förverkliga detta i likhet med vad Statkraft uppnått hittills, underströk han.
– Vi får runt 220 nya medarbetare som resultat av det här avtalet. Vi är säkra på att de har mycket att tillföra till vår redan höga nivå av professionalism och kompetens och inte minst vår starka vilja att uppnå resultat, konstaterade Mikkelsen.