Ingen fortsatt utredning av Röåns utbyggnad

28.05.2008 08.00 | pressrelease

SCA och Statkraft har beslutat att inte fortsätta med utredningen av en eventuell vattenkraftsutbyggnad i Röån i trakten av Junsele.

- Röån är ett litet vattendrag och oavsett utbyggnadsform så skulle tillskottet av elenergi bli blygsamt i relation till kostnaden, säger Åke Westberg, ansvarig inom SCA Forest Products för företagets satsning på vind och vattenkraft. Vi har också, som utlovat, lyssnat på de reaktioner som kommit från ortsbor och andra berörda.

- Vi har inte gett upp tankarna på att vattenkraft skall kunna ge ytterligare värdefulla förnybara bidrag till Sveriges elförsörjning. Men förutsättningen är att det skall ske med en teknik och på ett sätt som ger acceptabla konsekvenser för miljö och närboende. I Röån ser vi inte att vi kan finna denna balans mellan miljöeffekter, elproduktion och ekonomi, säger Per Nordlund, ansvarig inom Statkraft för Vattenkraft i Sverige.

SCA och Statkraft arbetar för närvarande intensivt med att ta fram underlag för miljöprövning och projektering av de sju vindkraftsparker som företagen planerar att bygga i gränstrakterna mellan Jämtland och Västernorrland. Om plan- och tillståndsprocessen går som planerat, kan anläggningsarbeten komma igång nästa höst.

Sundsvall den 28 maj 2008

www.vattenkraftnorr.se

www.vindkraftnorr.se