Pressmeddelanden 2008

 • Gunilla Lundén blir ny informationschef för Statkraft Sverige

  04.12.2008 08.00 pressrelease

  (Stockholm, 4 december 2008) Gunilla Lundén blir energiföretaget Statkrafts informationschef i Sverige. Hon kommer närmast från LO, där hon verkat som bland annat presschef och chef för ledningskansliet. Gunilla Lundén tillträder sin nya tjänst på Statkraft 1 februari. Hon har tidigare arbetat med press- och informationsfrågor på bland annat Skolöverstyrelsen, Stockholms Universitets Studentkår och Finansroteln i Stockholms läns landsting.

 • Statkraft – tredje kvartalet 2008 - Ett solitt resultat

  06.11.2008 08.00 pressrelease

  (Oslo, 6 november 2008) Statkrafts resultat för de tre första kvartalen blev efter skatt 4599 MNOK (4103 MNOK)[1], och det underliggande resultatet[2] efter skatt blev 5205 MNOK (4044 MNOK). Resultatet för det tredje kvartalet slutade efter skatt på 1381 MNOK (1047 MNOK). Det underliggande resultatet för kvartalet blev 693 MNOK efter skatt (734 MNOK). Resultatet präglas av högre priser och produktion jämfört med 2007.

 • Statkraft och Boliden Odda tecknar avtal om elleveranser fram till 2030

  23.10.2008 08.00 pressrelease

  (Odda, 23 oktober 2008) Det norska energiföretaget Statkraft och Boliden Odda ingår två marknadsmässiga avtal om elleveranser för perioden 2009–2030. Överenskommelsen omfattar cirka 20 TWh, och är därmed det största elleveransavtal Statkraft tecknat sedan 1998. Företaget befäster på så sätt sin position som den ledande elleverantören till energikrävande industri. Avtalet innebär också att Statkraft övertar Boliden Oddas aktier i AS Tyssefaldene.

 • Statkraft på Vind2008

  08.10.2008 08.00 pressrelease

  (Malmö, 8 oktober 2008) Idag inleddes Sveriges största konferens om vindkraft, Vind 2008, i Malmö. Statkraft, Europas största företag inom ren energi är naturligtvis på plats. För närvarande har Statkraft ett pågående samarbete med SCA för att bygga ny vindkraft i Norrland med investeringar på 16-20 miljarder kronor. Sökande efter möjligheter för att utveckla ännu fler vindkraftsprojekt i Sverige pågår löpande.

 • Ren energi snabbare med nytt utredningsförslag

  08.10.2008 08.00 pressrelease

  (Stockholm 8 oktober 2008) I sitt yttrande till Miljöprocessutredningen krävde Statkraft enklare regler vid handläggningen av ärenden som rör vindkraftsutbyggnad. Så föreslås också i det delbetänkande som utredningen lämnat till regeringen idag. Miljöministerns kommentar till utredningen med löfte om både regelförenklingar och ekonomiska resurser för snabbare handläggning välkomnas också av Statkraft.

 • Stark tillväxt och bra drift

  14.08.2008 08.00 pressrelease

  (Oslo, 14 augusti 2008) Statkrafts halvårsresultat efter skatt uppgick till 3 218 MNOK (3 056 MNOK) [1] och det underliggande halvårsresultatet [2] efter skatt blev 4 513 MNOK (3 310 MNOK). Resultatet för det andra kvartalet präglades av orealiserade värdeförändringar och slutade på -585 MNOK efter skatt (450 MNOK). Det underliggande resultatet är emellertid starkt och uppgick till 1 570 MNOK efter skatt (726 MNOK). Resultatet är präglat av högre priser och produktion jämfört med motsvarande period 2007.

 • Slutgiltigt avtal om byteshandel värt 36 miljarder norska kronor

  24.07.2008 08.00 pressrelease

  Statkraft och E.ON har nu ingått ett slutgiltigt avtal om att utbyta värden motsvarande 4,495 miljarder euro, eller 36,18 miljarder norska kronor. Statkraft övertar vid årsskiftet totalt 61 kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige, Tyskland och Storbritannien och får runt 220 nya medarbetare.

 • PRESSINBJUDAN - Almedalen - EU ökar kraven - Tid för ren energi

  03.07.2008 08.00 pressrelease

  EU ökar kraven på förnybar energi i Sverige. Hur når Sverige EU:s klimatmål? Hur blir Sverige och Norden ledande inom energisektorn? Vilka förändringar krävs i lagstiftning och skatter? Det är några av frågorna som kommer diskuteras när Statkraft bjuder in till seminarium under Almedalsveckan på temat ”Tid för ren energi”. Förnybartdirektivet, som EU-parlamentet behandlar nu, innebär betydligt högre nationella mål för förnybar energi i Sverige. Under Almedalsveckan, tisdag 8 juli, bjuder Statkraft in till ett seminarium i Visby på temat ”Tid för ren energi”.

 • Svensk-norsk elcertifikatmarknad innebär mer förnybar energi i Norden

  26.06.2008 17.10 pressrelease

  Idag har Sveriges och Norges regeringar enats om ett samarbete för att etablera en gemensam elcertifikatmarknad. Statkraft är en av de största utvecklarna och producenterna av förnybar energi i Norden och välkomnar därför samarbetet. Med en gemensam marknad kan Statkraft bygga ut ännu mer förnybar energi.

 • Ingen fortsatt utredning av Röåns utbyggnad

  28.05.2008 08.00 pressrelease

  SCA och Statkraft har beslutat att inte fortsätta med utredningen av en eventuell vattenkraftsutbyggnad i Röån i trakten av Junsele.