2017

 • Statkraft investerar i ökad säkerhet i Skeen

  04.10.2017 nyheter

  Statkraft har beslutat att rusta upp kraftverk i Sverige för sammanlagt 224 miljoner under 2017. Ett av kraftverken som ska upprustas är Skeen kraftverk.

 • Statkraft Södra Vindkraft AB avbryter vindkraftsprojekt

  02.10.2017 nyheter

  Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta alla vindkraftsprojekt i portföljen förutom ett. Beslutet grundar sig i otillräcklig lönsamhet på grund av låga priser på el och elcertifikat. Vindkraftsparken Tribbhult kommer att fortsätta utvecklas, då projektet bedöms vara lönsamt med låga produktionskostnader och goda vindförhållanden.

 • Gustavsbergs kraftverk är sålt

  08.09.2017 nyheter

  Statkraft har sålt Gustavsbergs vattenkraftkraftverk I Kilan, ett biflöde till Nissan. Köpare av kraftverket är Carl Tesdorpf, som sedan tidigare äger två mindre vattenkraftverk i närområdet. Överlåtelsen skedde fredag den 8 september.

 • Sommarutflykt till Statkrafts besökscentrum i Laholm

  16.06.2017 nyheter

  Under hela sommaren är Statkrafts besökscentrum i Laholm öppet för allmänheten. Alla vardagar mellan 09.00-15.30 kan man gå en guidad tur på laxodlingen, låta de små plaska runt i vattenleken eller se filmer om vatten- och vindkraft.

 • Vattenkraften i Lagan – dags för moderna miljövillkor

  13.03.2017 nyheter

  Vattenkraften har funnits länge i Sverige, Lagans äldsta kraftverk är över hundra år. Vårt moderna samhälle - från minsta hushåll, till den största industri - har ett ökande behov av säker tillgång till el, dygnet runt, året om. Det ger vattenkraften en allt viktigare roll. Vattenkraften är både förnybar och reglerbar. Den kan lagras och ger tillgång till el även när det är vindstilla och mörkt. Det är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara den ökande väderberoende elproduktionen i form av vind- och solkraft.

 • Statkraft satsar på forskning inom vattenkraft

  09.03.2017 nyheter

  Måndagen 30 januari invigdes forskningscentret HydroCen i Trondheim, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft. Vid invigningen närvarade även Norges olje- och energiministern Terje Søviknes.

 • Statkraft investerar i laddstationer för elbilar

  09.03.2017 nyheter

  Statkraft investerar och ökar sitt ägande i Grønn Kontakt - den näst största aktören inom laddstationer för elbilar i Norge.