Statkraft skriver på DI Debatt: Reformera utsläppshandeln

23.05.2016 | nyheter

EU:s utsläppshandelsdirektiv ska revideras för den nya handelsperioden efter 2020 och är just nu föremål för intensiva förhandlingar. För att klara klimatomställningen behöver EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) reformeras.

Det skriver Christian Rynning-Tønnesen, Statkrafts koncernchef, i Dagens Industri tillsammans med Magnus Hall (Vattenfall) och Pekka Lundmark (Fortum). Tre konkreta förslag presenteras för att stärka systemet och därmed ge incitament till en snabbare omställning av Europas energisystem:

  1. Höjd ambitionsnivå genom snabbare sänkning av utsläppstaket.
  2. Bättre samspel mellan ETS och nationella stödsystem
  3. Undvika obalanser som underminerar koldioxidpriset.

Läs hela debattartikeln här.