Information med anledning av det låga vattenståndet Lagan

01.11.2016 | nyheter

Vattenkraftverket Skeen

Till följ av ovanligt lite nederbörd i södra Sverige under 2016 så har bland annat Lagan ett mycket lågt vattenstånd. Vi får många frågor om detta eftersom vi driver ett antal vattenkraftverk i Lagan.  Vår verksamhet är inte orsaken till bristen på vatten men vi gör allt vi kan för att inte påverka vattenståndet ytterligare. Det gör vi genom att tappa så lite vatten möjligt, med hänsyn taget till den aktuella tillrinningen och de vattendomar som måste följas.

Vattendomarna för varje kraftverk anger dels en övre gräns för hur mycket vatten vi har tillåtelse att tappa och dels en gräns för hur mycket vatten vi måste tappa, så kallad minimitappning.

Med tanke på det torra väderlaget i somras så tappade vi endast minimitappning i Lagan under hela sommaren. Nu har vi återigen haft en grundlig genomgång av tappningar och tillrinningar i Lagan och tappar för närvarande så lite vatten som är möjligt enligt de domar vi har att följa.

För mer infromation:  

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com.