Statkraft stoppar planeringen av ny vindkraft i Norden

05.06.2015 | nyheter

Statkraft har beslutat sig för att inte investera i Fosen- och Snillfjord-projekten i Nordnorge. Även planerade investeringar i Sverige stoppas. Lägre el- och elcertifikatpriser i Norden innebär att projekten inte är lönsamma.

Priserna på den nordiska elmarknaden är relativt låga. Ett växande elöverskott och fortsatt måttlig efterfrågan på el har minskat de långsiktiga inflationsförväntningarna. Uppdaterade analyser visar således att projekten inte blir lönsamma.

Marknadsförhållandena är desamma i Norge och Sverige. Statkraft räknar därför inte med att göra nya investeringar på dessa marknader på kort sikt.

- Statkraft beklagar att projekten inte kan förverkligas. Myndigheterna har bidragit till att bana väg för vindkraftens utveckling, bland annat genom att förbereda avskrivningsregler men dessvärre gör marknadsutvecklingen att det ändå inte är kommersiellt försvarbart att investera i dessa projekt, säger koncernchefen Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraftkoncernen kommer fortfarande göra betydande investeringar i vattenkraft samt i utbyggning av fjärrvärme. På lång sikt förväntas vindkraft också bli konkurrenskraftigt i Norden.

Pågående projekt i uppbyggnadsfas skall slutföras, vilket för Sveriges del innebär att Björkhöjden 2 färdigställs enligt plan under hösten 2015. Beslutet innebär inte heller nedmontering av befintliga vindkraftturbiner, vilket det har uppfattats som i viss medierapportering.

Beslutet kommer inte att leda till några uppsägningar på grund av övertalighet.