Tillstånd för Örken

12.03.2014 | nyheter

Miljöprövningsdelegationen i Hallands län har gett Statkraft Södra Vindkraft AB tillstånd att bygga vindpark Örken.

Tillståndet innebär att man kan bygga 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter i Halmstad och Hylte kommuner. Beslutet är överklagat.