Nytt vindkraftstillstånd i Blädingeås

12.03.2014 | nyheter

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, har meddelat sin dom i ärendet vindpark Blädingeås.

Tillståndet innebär att Statkraft Södra Vindkraft AB har ett laga kraftvunnet miljötillstånd att upprätta sex  vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ljudet vid de närliggande bostäderna måste begränsas till 39 dB(A).