Nyheter 2012

  • Nu levereras vindturbinerna till Stamåsens vindpark

    01.08.2012 nyheter

    I juli påbörjades leveransen av 26 vindturbiner till Statkraft och SCAs vindkraftpark Stamåsen som ligger i Sollefteå och Strömsunds kommuner. Driftsättning kommer att ske successivt under hösten 2012 med en installerad effekt på 60 MW.

    Vindkraft