Statkraft hjälpte ålar att flytta i Lagan

14.09.2011 | nyheter

För att bidra till ålens bevarande så flyttade Statkraft förra veckan cirka 300 ålar nedströms i Lagan. Flytten skedde med tankbil från Tiraholm till Laholm.

Bakgrunden är att ålbeståndet i världen är hotat. Orsakerna är bland andra fiske, miljögifter, förlust av uppväxtområden i sötvatten samt vandringshinder i form av dammar och kraftverk. Ålen vandrar till Sargassohavet och lekvandrande, så kallade blankålar, måste därför kunna passera från uppväxtområden i sötvatten ut till havet.

Statkraft transport av ål är en del i ”Krafttag ål”, ett samarbete för ålens bevarande mellan Fiskeriverket och sex vattenkraftsföretag i Sverige. Samarbetet innehåller både konkreta åtgärder och utvecklingsinsatser och 18, 5 miljoner kronor är avsatta för dessa åtgärder.

Åtgärderna i vattendragen består bland annat av att fånga ål, transportera den och släppa den nedströms nedersta kraftverket. Erfarenheter från åtgärderna och teoretiska utvecklingsprojekt kommer bidra till mer kunskap och långsiktig kompetens på området. Vi har även satt ut ålyngel på västkusten. Målet är att de samlade åtgärderna ska motsvara en ökning med 100 000 blankålar till 2013.

Programmets administreras av Elforsk och leds av en styrgrupp. Du kan läsa mer på www.elforsk.se.