Statkraft välkomnar energipolitisk uppgörelse

15.03.2018 | nyheter

Statkraft välkomnar den energipolitiska uppgörelse om vattenkraften och moderna miljökrav som presenterades av regeringen den 9 mars.

De nya förutsättningar som ska gälla för att förse svensk vattenkraftsproduktion  med moderna miljövillkor presenterades i en lagrådsremiss, som baserats på förhandlingar i Energiöverenskommelsens genomförandegrupp. Ett riksdagsbeslut förväntas senare i vår och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Statkraft tycker det är bra att det nu finns en blocköverskridande överenskommelse om vilka förutsättningar som ska gälla när myndigheterna tar fram en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. För att vattenkraften skall kunna fullgöra sin allt viktigare uppgift i energisystemet  är det helt avgörande att planen innehåller en avvägning mellan miljö- och energiintressen.

Tillsammans med sju andra vattenkraftaktörer är Statkraft med och finansierar Vattenkraftens Miljöfond. Syftet med fonden är att åstadkomma en långsiktig hållbar energiutvinning genom att solidariskt hjälpa de mindre vattenkraftsproducenterna att finansiera miljöåtgärder. Fonden förväntas vara etablerad i början av 2019. För mer information, besök gärna: http://vattenkraftensmiljofond.se