Statkraft köper Södras del i vindbolag

26.02.2018 | nyheter

Statkraft och skogsindustriföretaget Södra Skogsägarna ingick 2009 ett samarbete för att utveckla vindkraft i södra Sverige. Samarbetet har skett i bolaget Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, där Statkraft under senare tid ägt 90,1 procent och Södra 9,9 procent. Bolaget har projekterat och utrett möjligheterna för att bygga vindkraft på ett stort antal platser.

Partnerskapet mellan Södra och Statkraft har fungerat bra och resulterat i ett antal tillståndsgivna projekt och att två vindparker färdigställts.

Nu har Statkraft och Södra kommit överens om att Statkraft ska köpa Södras andel och driva bolaget vidare som ensam ägare.

Statkraft och Södra fortsätter samarbetet som startats i Tofte i Norge, där Statkraft och Södra bygger en demoanläggning för produktion av andra generationens biobränsle baserat på skogsråvaror.

För mer information:
Johan Boström
Johan.Bostroem@statkraft.com