Nyheter

 • Nya äventyr för 130 000 laxar i Lagan och Nissan

  08.11.2016 nyheter

  Statkraft sätter under de kommande två veckorna ut totalt cirka 130 000 laxsmolt (laxungar) i Lagan och Nissan. Smolten väntas ge sig ut på resande fot till de större haven i tre år innan de återvänder till sina hemmavatten. Utsättningen i Nissan kommer att ske i Halmstad och Sennan. Utsättningen i Lagan kommer att ske vid Statkrafts laxodling i Laholm.

 • Nya beslut i Ljunganprojektet för att ta reda på hur laxen mår

  08.11.2016 nyheter

  Nu har ytterligare beslut tagits i Ljunganprojektet om vilka insatser Statkraft och de andra aktörerna ska genomföra i det ekologiska kartläggningsarbetet. Bland annat har beslut tagits om att samarbetet kring kartläggningen av fiskbeståndet ska utvecklas.

 • Information med anledning av det låga vattenståndet Lagan

  01.11.2016 nyheter

  Till följ av ovanligt lite nederbörd i södra Sverige under 2016 så har bland annat Lagan ett mycket lågt vattenstånd. Vi får många frågor om detta eftersom vi driver ett antal vattenkraftverk i Lagan.…

  Vattenkraft
 • Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

  12.09.2016 nyheter

  Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.

 • Ska Sverige vara självförsörjande på el i framtiden?

  28.06.2016 nyheter

  Statkraft arrangerar, under Almedalsveckan i Visby, ett öppet seminarium om Sveriges framtida energiförsörjning. Tisdag den 5 juli kl 15:00 - 16:30. Mellangatan 11, restaurang Vinäger, bakgården.

 • Stora investeringar i Hylte

  16.06.2016 nyheter

  Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

 • Välbesökt invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

  02.06.2016 nyheter

  Ungefär 850 gäster deltog i invigningen av vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni. Kvällen bjöd på härligt sommarvärme och bitvis strålande sol. Utsikten över blånade berg och 123 vindkraftverk fick agera fond för invigningen som hade temat Folkets Vindpark.

 • Statkraft skriver på DI Debatt: Reformera utsläppshandeln

  23.05.2016 nyheter

  EU:s utsläppshandelsdirektiv ska revideras för den nya handelsperioden efter 2020 och är just nu föremål för intensiva förhandlingar. För att klara klimatomställningen behöver EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) reformeras.

 • Se de gamla kraftverken längs Lagan

  27.04.2016 nyheter

  Följ med på guidad busstur och se de gamla, mäktiga kraftverken som ligger längs Lagan.

  Ett av Lagans vattenkraftverk Vattenkraft
 • Nu byggs Europas största vindkraftsprojekt

  23.02.2016 13.47 pressrelease

  Statkraft, TrønderEnergi och Nordic Wind Power DA går samman och bygger Europas största landbaserade vindkraftsanläggning i mellersta Norge. Ca 11 miljarder norska kronor investeras i sex vindkraftsparker på sammanlagt 1000 MW. Bygget ska påbörjas våren 2016 parkerna ska vara färdiga år 2020.