Statkraft bygger Ringedalen kraftverk

29.01.2015 17.00 | pressemelding

Ringedalen kraftverk i Odda kommune.

(Oslo, 29. januar 2015) Statkraft har besluttet å starte byggingen av Ringedalen kraftverk i Odda kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i 2017 og skal kunne forsyne ca. 3000 norske husstander med strøm.

Statkraft fikk konsesjon på Ringedalen kraftverk i desember 2012, og har etter dette detaljert prosjektet og innhentet tilbud på de største leveransene. Nå er det tatt investeringsbeslutning på prosjektet, som skal gjennomføres i perioden 2015-2017.

Investeringen anslås til omtrent 235 millioner kroner. Kraftverket er planlagt med to turbiner på 11,5 MW og får en middelproduksjon på ca. 60 GWh per år, som tilsvarer forbruket til ca. 3000 norske husstander.

Anlegget vil utnytte et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er planlagt bygget i fjell, og miljøvirkningene av prosjektet er vurdert som svært små.

- Bygging av et nytt Ringedalen kraftverk føyer seg inn i rekken av flere investeringer i Tyssedal-området. Investeringsbeslutningen er i tråd med vår strategi om å utvikle og vedlikeholde norsk vannkraft gjennom lønnsomme og miljøvennlige utbygginger og rehabiliteringer, sier konserndirektør for kraftproduksjon Hilde Bakken.

Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig kraftproduksjon i Tyssedal deriblant anleggene Tysso II, Øvre og Nedre Berså, Mågeli, Skjeggedal pumpestasjon og Oksla kraftverk.

For tiden gjør Statkraft utbedringer i Mågeli kraftstasjon og Skjeggedal pumpestasjon. I løpet av 2015 starter arbeidet med rehabilitering av Tysso II kraftverk.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Anders Berg-Hansen

Tlf.: 922 83 178 / e-post: anders.berg-hansen@statkraft.com