Statkraft og RWE Innogy inngår samarbeid om havvindparken Triton Knoll

13.02.2015 10.16 | pressemelding

Et kart over Storbritannia.

(Oslo/London/Swindon, 13. februar 2015) Statkraft inngår samarbeid med RWE Innogy om havvindparken Triton Knoll i Storbritannia gjennom å kjøpe halvparten av prosjektet. En felles RWE/Statkraft prosjektorganisasjon, ledet av Statkraft, skal utvikle prosjektet fram mot investeringsbeslutning i 2017 og vil stå for utbyggingen.

Statkraft og RWE Innogy har inngått en avtale om å utvikle og bygge ut havvindparken Triton Knoll, utenfor østkysten av England. Gjennom avtalen sikrer Statkraft seg 50 prosent av havvindparken, som kan få en installert effekt på inntil 900 MW. Prosjektet vil utvikles og bygges ut av en felles RWE/Statkraft prosjektorganisasjon, ledet av Statkraft, der man trekker på kompetansen i begge selskaper. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre de økonomiske betingelsene i avtalen.

Både Statkraft og RWE Innogy er ledende innen fornybar energi, og langsiktige investorer i den britiske fornybarsektoren. Til sammen har partnerne eierinteresser i mer enn 6 500 MW offshore vindkraft. Den samlede erfaringen og kompetansen de to selskapene representer vil skape et slagkraftig partnerskap innenfor offshore vindkraft, og i utbyggingen av havvindparken Triton Knoll.

Statkrafts partnerskap med RWE ønskes velkommen av den britiske energi- og klimaministeren, Ed Davey.

- Dette er enda en tillitserklæring til verdens ledende havvindkraftmarked, som fortsetter å tiltrekke seg investorer fra hele verden og bidrar til å skape tusenvis av grønne arbeidsplasser. Vi har med rammebetingelsene i Storbritannia tilrettelagt for vekst i havvindbransjen, hvor det er investert mer enn 7 milliarder pund siden 2010, sier Ed Davey.

Jon Brandsar, konserndirektør i Statkraft, kommenterer avtalen slik:

- Dette er et viktig skritt for Statkraft i gjennomføringen av vår havvindstrategi. Sterke samarbeid mellom erfarne havvindaktører er avgjørende for havvindbransjen i Storbritannia. Statkraft og RWE er sterke, langsiktige partnere som utfyller hverandre på området offshore vindkraft.

Hans Bunting, konsernsjef i RWE Innogy GmbH sier:

- Å sikre partnere til prosjekter som Triton Knoll har vært et svært viktig mål i vår fornybar-strategi. Samarbeidsavtalen med Statkraft viser at vi har attraktive prosjekter og at RWE er en langsiktig aktør innen havvind. Statkraft er en svært erfaren og pålitelig partner, og vi er glade for å kunne samarbeide med dem slik at vi sammen kan bygge ut Triton Knoll på en god måte.

Triton Knoll fikk konsesjon (Development Consent Order - DCO) for offshoreplanene fra britiske myndigheter i juli 2013. En konsesjonssøknad for det elektriske anlegget på land skal legges frem senere i år. Når prosjektet står ferdig, vil det kunne produsere kraft tilsvarende det årlige forbruket i 800 000 britiske husstander.

- Prosjektet kjennetegnes av en rekke gode egenskaper for en havvindpark, inkludert grunt vann, gunstige vindforhold og gode grunnforhold. I tillegg ligger det i et område der Statkraft har fått god kjennskap til havbunnen gjennom havvindprosjektene Sheringham Shoal og Dudgeon, sier Olav Hetland, direktør for offshore vind kraft i Statkraft.

Utbyggingskostnaden for 900 MW er anslått til mellom 3 og 4 milliarder britiske pund. Investeringsbeslutning i prosjektet er ventet i 2017, med byggestart samme år.

For mer informasjon, kontakt:

Torbjørn Steen, Kommunikasjonssjef, Statkraft
Tlf +47 911 66 888
E-post torbjorn.steen@statkraft.com

Steve Thomas, Head of Communications, RWE Innogy UK Limited
Tlf +44 (0)1793 474279
Mobil +44 (0)7795 355319

Karen Maurice, PR Offshore Wind, RWE Innogy UK
Tlf +44 (0)755 7758184
E-post karen.maurice@rwe.com

Mer informasjon om Triton Knoll Offshore Wind Farm finnes på www.rweinnogy.com/tritonknoll


Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

I Storbritannia er Statkraft majoritetseier og operatør av vindparker i Wales og Skottland, en betydelig eier i flere havvindparker utenfor kysten av England, og eier og drifter det største vannkraftverket i England og Wales.

Statkraft gikk inn i havvindsektoren i 2009, og har siden jobbet med å gjennomføre strategien om å bli en ledende rolle i alle faser av prosjektsyklusen. I 2014 overtok Statkraft drifts- og vedlikeholdsansvaret for havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW. I juli 2014 besluttet Statkraft, sammen med partnerne Masdar og Statoil, å bygge ut havvindparken Dudgeon på 402 MW.

Statkraft er også partner i Forewind-konsortiet, som jobber med å utvikle havvindprosjekter på Doggerbank i Nordsjøen. Konsesjonsbehandlingen for to første prosjektene, til sammen 2 400 MW, er ventet ferdigstilt i februar, mens konsesjonsbehandlingen for de neste 2 400 MW blir ferdig etter sommeren.

 

Om RWE Innogy
RWE-konsernets fornybarportefølje er samlet i RWE Innogy, som for tiden omfatter produksjonsanlegg med en samlet effekt på 3.100 MW drift. RWE Innogy satser på vekst innen fornybar energi i hele Europa, og Storbritannia spiller en viktig rolle i dette.

RWE Innogy UK er RWE Innogys britiske datterselskap, og et av Storbritannias ledende selskaper innen utbygging og produksjon av fornybar energi. Selskapet bygger ut og driver kraftproduksjonsanlegg innen fornybar energi for å produsere bærekraftig energi. RWE Innogy UK eier og driver 22 vannkraftverk, 32 landbaserte vindparker og to havvindparker, inkludert Storbritannias første større havvindpark, North Hoyle.

RWE Innogy UK er et søsterselskap av RWE npower, et ledende britisk energiselskap med rundt 4,5 millioner kunder.

For mer informasjon om RWE Innogy UK og RWE Innogy besøk www.rweinnogy.com/uk og www.rweinnogy.com

For mer informasjon om RWE npower besøk www.rwenpower.com