Statkraft gir Røde Kors i Norge én million kroner til nødhjelpsarbeidet på Filippinene

12.11.2013 08.00 | pressemelding

Volunteers from Red Cross packs bags.

Frivillige i Røde Kors på Filippinene hjelper til med å pakke nødhjelpsartikler som skal leveres til tyfonrammede. Foto: Jarkko Mikkonen/Røde Kors…

(Oslo, 12. november 2013) Statkraft gir én million kroner til nødhjelpsarbeidet etter tyfonen på Filippinene. Pengene blir kanalisert gjennom Røde Kors i Norge som Statkraft har en samarbeidsavtale med. Statkraft har virksomhet i flere land i Asia, deriblant Filippinene gjennom datterselskapet SN Power.

– Vi ønsker å uttrykke medfølelse med det filippinske folk som er rammet så hardt. Den humanitære krisen og de enorme ødeleggelsene gjør et sterkt inntrykk. Vi håper med dette å kunne bidra til det meget krevende hjelpearbeidet etter den voldsomme tyfonen, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland.

Helsearbeidere, vann- og sanitærutstyr

Røde Kors i Norge skal nå i første omgang bistå med to mobile helseklinikker og 11 delegater, i tillegg til vann- og sanitærutstyr og personell som skal sikre rent vann. Penger som Røde Kors får fra givere går også til tepper, mat, vannkanner, myggnett og førstehjelpsutstyr.

Takket være den lokale tilstedeværelsen til Filippinene Røde Kors er Røde Kors nå til stede i alle områder av landet og trenger derfor ikke fly inn alt redningspersonell, kun eksperter.

SN Power hjelper lokalt

SN Power (deleid Statkraft 60%, Norfund 40%) eier og driver vannkraftverkene Binga, Ambuklao og Magat nord for Manila i et joint venture sammen med sin filippinske partner.

SN Power bistår direkte lokalt i hjelpearbeidet på Filippinene via lokale organisasjoner som Røde Kors. Selskapet har allerede donert penger og utstyr lokalt.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.