Legger tysk gasskraftverk i kald reserve

14.03.2013 08.00 | pressemelding

Robert Frank

Foto: Jörg Hillebrand

(Düsseldorf/Oslo, 14. mars 2013) – Statkraft har besluttet å legge det tyske gasskraftverket Robert Frank (510 MW) i kald reserve. Som en følge av nedstengingen vil bemanningen ved anlegget bli redusert. Driften av det biomasse-fyrte kraftverket samme sted vil bli videreført.

45 fast ansatte arbeider i dag med drift og vedlikehold av både gass- og biomasseanlegget i Landesbergen. I tillegg har anlegget seks lærlinger. - Vi vurderer nå nøyaktig hvor mange medarbeidere som vil bli påvirket av beslutningen, og innleder forhandlinger med de ansattes representanter for å sikre at nedbemanningen gjennomføres på en god og ansvarlig måte, sier Hilde Bakken, konserndirektør Produksjon i Statkraft. - Statkraft vil naturligvis oppfylle sine forpliktelser overfor lærlingene, som alle vil få mulighet til å fullføre sin læretid, legger hun til.

- Vi mener fortsatt at gasskraft er den mest effektive og miljøvennlige teknologien for å komplementere produksjonen av fornybar energi i Tyskland. Likevel er det ikke mulig å drive eldre gasskraftverk lønnsomt i dagens marked, ei heller investere i ny kapasitet, sier Asbjørn Grundt, konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT i Statkraft.

- Dessverre har markedsutsiktene for gasskraft i Tyskland forverret seg ytterligere det siste året. Basert på dagens markedssituasjon er det ikke mulig å drive Robert Frank lønnsomt. Å beholde anlegget som en reserveenhet i porteføljen kan heller ikke rettferdiggjøres, så lenge de mer effektive kraftverkene Knapsack og Herdecke knapt kjøres, sier Jürgen Tzschoppe, direktør for Kontinental Energi i Statkraft. Den tyske systemoperatøren TenneT har nylig klassifisert Robert Frank som ikke systemrelevant.

Det topp-moderne gasskraftverket Knapsack II vil starte opp i 2. kvartal 2013. Samtidig vil gasskraftverkene Knapsack I og Herdecke fortsette driften. Fra og med sommeren 2013 vil Statkrafts gasskraftportefølje utelukkende bestå av moderne, høyeffektive kraftverk.

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 500 medarbeidere i mer enn 20 land.